Ấn tượng với 20+ cách ghép từ tiếng hàn [Hot Nhất]

Trong bài này chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá kiến thức bổ ích về cách ghép từ tiếng hàn hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Sau khi đã đọc viết thành thạo bảng chữ cái Hangeul, chúng ta sẽ làm quen và luyện tập về cách ghép chữ tiếng Hàn. Đây là một trong những kiến thức cơ bản và đặc biệt quan trọng giúp bạn thành thạo ngôn ngữ này. Hãy cùng Sunny khám phá trong bài viết dưới đây nhé!

Bảng chữ cái tiếng Hàn Cách ghép chữ tiếng HànCách ghép âm trong tiếng HànCách ghép câu trong tiếng Hàn

Bảng chữ cái tiếng Hàn

Bảng chữ cái tiếng Hàn và cách ghép chữ luôn là những bài học “vỡ lòng” cơ bản mà bất kì người học nào cũng cần nắm được. Vì vậy, trước khi học cách ghép chữ trong tiếng Hàn, chúng ta hãy cùng nhắc lại kiến thức về bảng chữ cái.Bạn đang xem: Cách ghép âm tiếng hàn

Bảng chữ cái tiếng Hàn hay còn được gọi là bảng chữ cái Hangeul gồm có 21 nguyên âm và 19 phụ âm.

21 nguyên âm tiếng Hàn

STTNguyên âm tiếng HànPhát âmPhiên âm tiếng Việt1아|a|a2야|ya|ya3어|o|o4여|yo|yo5오|ô|ô6요|yô|yô7우|u|u8유|yu|yu9으|ư|ư10이|i|i11아|a|a12야|ya|ya13어|o|o14여|yo|yo15오|ô|ô16요|yô|yô17우|u|u18유|yu|yu19으|ư|ư20이|i|i21아|a|a

19 phụ âm tiếng Hàn

STTPhụ âm tiếng HànPhát âmPhiên âm tiếng Việt1ㄱ|gi yơk|k, g2ㄴ|ni ưn|n3ㄷ|di gưt|t, d4ㄹ|ri ưl|r, l5ㅁ|mi ưm|m6ㅂ|bi ưp|p, b7ㅅ|si ột|s, sh8ㅇ|i ưng|ng9ㅈ|chi ưt|ch10ㅊ|ch`i ưt|ch`11ㅋ|khi ưt|kh12ㅌ|thi ưt|th13ㅍ|phi ưt|ph14ㅎ|hi ưt|h15ㄲ|sang ki yơk|kk16ㄸ|sang di gưt|tt17ㅆ|sang si ột|ss18ㅉ|sang chi ột|jj19ㅃ|sang bi ưp|pp

Cách ghép chữ tiếng Hàn

Cách ghép chữ tiếng Hàn hay còn được hiểu là cách ghép từ trong tiếng Hàn. Một từ tiếng Hàn được tạo nên bằng cách ghép nguyên âm và phụ âm trong tiếng Hàn với nhau. Có 3 cách ghép tiếng Hàn thường gặp như sau:

Cách 1: Nguyên âm + phụ âm câm (“ㅇ”)

Ví dụ: 아, 오, 어, 에,…

Cách 2: Phụ âm + nguyên âm

Ví dụ: 비, 가, 나,…

Cách 3: Phụ âm + nguyên âm + phụ âm

Ví dụ: 말, 난, 총,…

Từ không có phụ âm cuối patchim – 받침Trường hợp 1: Từ có nguyên âm đứng (ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ,ㅣ)

Phụ âm và nguyên âm viết theo thứ tự chiều ngang.

Ví dụ: ㄱ + ㅏ = 가 , ㄴ + ㅕ = 녀 , ㄴ + ㅏ = 나 , ㅈ + ㅓ = 저,…

Trường hợp 2: Từ có nguyên âm ngang (ㅗ, ㅛ, ㅠ, ㅜ, ㅡ)

Phụ âm và nguyên âm viết theo thứ tự từ trên xuống.

Ví dụ: ㅁ + ㅜ = 무 , ㅅ + ㅗ = 소, ㅎ + ㅛ = 효, ㅂ + ㅜ = 부

Từ có phụ âm cuối patchim – 받침

Viết theo thứ tự tự trái sang phải và từ trên xuống dưới.

Trường hợp 1: Từ có nguyên âm đứng (ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅣ) chia ra thành hai dạng

+ Dạng 1: gồm 3 âm tiết

Ví dụ: ㅁ + ㅏ + ㄹ = 말 , ㄱ + ㅏ + ㄴ = 간 ,ㅈ + ㅣ + ㅂ = 집, ㅇ + ㅣ + ㅆ = 있

Xem thêm:: Ấn tượng với 10+ các hãng cơ bida nổi tiếng [Hot Nhất]

+ Dạng 2: gồm 4 âm tiết

Ví dụ : ㅇ + ㅓ + ㅂ + ㅅ = 없 , ㅂ + ㅏ + ㄹ + ㄱ = 밝,…

Trường hợp 2: Từ có nguyên âm ngang (ㅗ, ㅛ, ㅠ, ㅜ, ㅡ)

+ Dạng 1: gồm 3 âm tiết

Ví dụ: ㅂ + ㅜ + ㄴ = 분 , ㄱ + ㅗ + ㅅ = 곳

Xem thêm:: Ấn tượng với 10+ các hãng cơ bida nổi tiếng [Hot Nhất]

+ Dạng 2: gồm 4 âm tiết

Ví dụ: ㄲ + ㅡ + ㄴ + ㅎ = 끊 , ㅂ + ㅜ + ㄹ + ㄱ = 붉

Cách ghép âm trong tiếng Hàn

Cách ghép âm tiếng Hàn có 2 nguyên tắc sau đây mà các bạn cần nắm chắc:

Nguyên tắc ghép âm 1

+ Nguyên âm đứng một mình (tức đứng cạnh âm câm ㅇ): Nguyên âm đứng 1 mình vẫn có nghĩa. Nhưng trước nguyên âm phải thêm phụ âm “ㅇ” nhưng khi đọc thì chỉ đọc nguyên âm, không đọc phụ âm này vì là âm câm.

Ví dụ: 아, 오, 우, 어, 여, 야, …

+ Nguyên âm ghép với phụ âm: nguyên âm đứng cạnh phụ âm

Ví dụ:

시계 (sigye) => đồng hồ가다 (gada) => đi

+ Nguyên âm ghép với phụ âm: nguyên âm đứng trên phụ âm

Ví dụ:

두부 => đậu phụ구두 => giày da

+ Nguyên âm ghép với phụ âm: nguyên âm ghép ghép với phụ âm

Ví dụ:

뒤 => phía sau쇠 => sắt, kim loại

Xem thêm:: Gợi ý 10+ cách ép chữ trong excel [Cực Hot]

+ Nguyên âm ghép với phụ âm: hai phụ âm và một nguyên âm

Ví dụ:

한식 => món ăn của Hàn인삼 => nhân sâm

+ Nguyên âm ghép với phụ âm: hai phụ âm và một nguyên âm ở giữa

Ví dụ:

꽃 => hoa폭풍 => giông tố

+ Nguyên âm ghép với phụ âm: hai phụ âm và một nguyên âm ghép ở giữa

Ví dụ:

원 => tiền won Hàn Quốc쉰 => 50 (số đếm thuần Hàn)

Nguyên tắc ghép âm 2

Như các bạn đã biết, trong tiếng Hàn, phụ âm cuối cùng (phụ âm dưới cùng) được gọi là phụ âm đáy tức là batchim (받침). Có 2 dạng phụ âm đáy:

phụ âm đáy đơn và kép cùng loạiphụ âm đáy kép khác loại

Cách đọc phụ âm đáy:

Từ có phụ âm đáy là:ㄱ,ㄲ,ㅋ – đọc là g/kh/k’: 박,밖,밬 – bak, bakh, bak’ (đọc bật hơi, căng và không căng tùy theo từng loại phụ âm)

+ Từ có phụ âm đáy là:ㄴ thì đọc là .

Ví dụ: 한 => Hàn

+ Từ có phụ âm đáy là: ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ, ㅆ thì đọc là T.

Ví dụ 낟, 낫, 낮, 낯, 낱, 낳, 났

+ Từ có phụ âm đáy là:ㄹ thì đọc là l.

Xem thêm:: Gợi ý 10+ cách buộc dây giày dr martens cao cổ [Rất Hay]

Ví dụ: 말 => ngựa

+ Từ có phụ âm đáy là:ㅁ thì đọc là m.Xem thêm: Lệnh Dừng Chương Trình Trong Thời Gian X Giây Là Gì? Lệnh Dừng Chương Trình Trong Thời Gian X Giây Là

Ví dụ: 감

+ Từ có phụ âm đáy là:ㅂ, ㅍ thì đọc là b/p.

Ví dụ: 입 , 잎

+ Từ có phụ âm đáy là:ㅇ thì đọc là ng.

Ví dụ: 강 => sông

Loại phụ âm đáy gồm 2 phụ âm khác nhau như:ㄳ, ㄵ, ㄶ, ㄺ, ㄼ, ㄾ, ㅄ, ㄻ, ㄿ thì phụ âm nào xếp trước trong bảng hệ thống thứ tự các phụ âm sẽ đọc trước, trừ ㄻ và ㄿ.

Từ có phụ âm đáy là:ㄳ thì đọc là k/c. Ví dụ: 삯 = 삭 đọc là hoặc .Từ có phụ âm đáy là:ㄵ thì đọc là n. Ví dụ: 앉 = 안 đọc là .Từ có phụ âm đáy là :ㄶthì đọc là n. Ví dụ: 많 = 만 đọc là .Từ có phụ âm đáy là :ㄺthì đọc là k. Ví dụ: 닭 = 닥 đọc là .Từ có phụ âm đáy là :ㄼthì đọc là l. Ví dụ: 갋 = 갈 đọc là .Từ có phụ âm đáy là :ㄾthì đọc là l. Ví dụ: 핥 = 할 đọc là .Từ có phụ âm đáy là :ㅄthì đọc là p. Ví dụ: 값 = 갑 đọc là .Từ có phụ âm đáy là :ㄻ thì đọc là m. Ví dụ: 젊 = 점 đọc là hoặc .Từ có phụ âm đáy là :ㄿ thì đọc là p. Ví dụ: 읊 = 읍 đọc là hoặc .

Cách ghép câu trong tiếng Hàn

Câu trong tiếng Hàn có một điểm rất khác biệt với câu trong tiếng Việt đó là động từ luôn luôn đứng ở cuối câu. Câu được cấu tạo bởi từ. Vì vậy, khi ghép các từ lại ta sẽ được câu hoàn chỉnh.

Có 2 cấu trúc câu thường gặp trong tiếng Hàn:

Cấu trúc 1: Chủ Ngữ + /(/ ) + tân ngữ + / + động từ

Dùng 가, 는 khi từ làm chủ ngữ không có patchimDùng 은, 이 khi từ làm chủ ngữ có patchimDùng 를 khi từ làm tân ngữ không có patchimDùng 을 khi từ làm tân ngữ có patchim

Ví dụ:

저는 친구를 만납니다. => Tôi gặp bạn.그는 장미꽃을 좋아합니다. => Nó thích hoa hồng.

Cấu trúc 2: Chủ ngữ / (/ ) + vị ngữ

Ví dụ:

내 애인이 예쁩니다. => Người yêu tôi đẹp.날씨가 좋습니다. => Thời tiết đẹp.

Cách viết tiếng Hàn

Bên cạnh cách ghép chữ Hàn, trong bài viết này Sunny sẽ chia sẻ thêm với các bạn về cách viết chữ Hàn Quốc. Học viết tiếng Hàn tưởng là khó nhưng lại rất đơn giản, bởi vì nó có các quy tắc nên người học chỉ cần nắm vững là có thể viết thành thạo.Xem thêm: Cách Phá Pass Máy Tính – Hướng Dẫn Phá Mật Khẩu Máy Tính Đơn Giản

Khi tập viết chữ Hàn Quốc, các bạn cần phải nhớ kĩ 3 quy tắc sau:

Tiếng Hàn đươc viết theo nguyên tắc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.Khi kết hợp với các nguyên âm dạng đứng, phụ âm ở bên trái của nguyên âm.Khi kết hợp nguyên âm dạng ngang, phụ âm đứng phía trên của nguyên âm.

Cách viết, cách ghép âm, cách ghép chữ tiếng Hàn đều là những kiến thức cơ bản mà bất kì người học nào cũng phải biết. Hãy chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày để khả năng tiếng Hàn của mình ngày càng tốt hơn nhé!

Top 23 cách ghép từ tiếng hàn biên soạn bởi Nội Thất Online

Học Tiếng Hàn

 • Tác giả: tienghan.info
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 5 (731 vote)
 • Tóm tắt: Vì tiếng Việt cũng dùng cách kết hợp các chữ cái như vậy. … với “ch” thành “ach” nhưng ở trong tiếng Hàn khi ghép “a” với “ch” lại thì được đọc là “at”

Quy tắc ghép âm tiếng Hàn

 • Tác giả: tienghangiaotiep.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 4.58 (401 vote)
 • Tóm tắt: Khi viết hoặc gõ tiếng Hàn trên máy tính, để tránh người đọc hiểu lầm hoặc khó hiểu, cần phải viết cách chữ theo đúng nguyên tắc (không viết …

Nguyên tắc ghép âm trong tiếng Hàn

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 4.34 (304 vote)
 • Tóm tắt: Phụ âm và nguyên âm viết theo thứ tự từ trên xuống. Ví dụ: ㅁ + ㅜ = 무 , ㅅ + ㅗ = 소, ㅎ + ㅛ = 효, ㅂ + ㅜ …

Hướng dẫn học bảng chữ cái tiếng Hàn nhanh và dễ hiểu nhất

Hướng dẫn học bảng chữ cái tiếng Hàn nhanh và dễ hiểu nhất
 • Tác giả: hvcgroup.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 3.99 (527 vote)
 • Tóm tắt: Bảng chữ cái tiếng Hàn gồm những gì? Cách học và đọc chữ cái tiếng Hàn? Giảng viên tiếng Hàn của Du học HVC sẽ hướng dẫn chi tiết trong bài …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chosongul hay Hangul (Huấn dân chính âm) là tên gọi chung của bảng chữ cái tiếng Hàn chuẩn hiện nay. Bảng chữ cái Hangul sáng lập vào đời vua thứ tư của triều đại Sejong với mục đích đơn giản hoá bộ chữ Hán được sử dụng tại Hàn Quốc trước đó, đồng …

Bài tập ghép âm tiếng Hàn

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 3.91 (425 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi đã đọc viết thành thạo bảng chữ cái Hangeul, chúng ta sẽ làm quen và luyện tập về cách ghép chữ tiếng Hàn. Đây là một trong những kiến …

Xem thêm:: Danh sách 20 cách mở nút home ảo trên samsung j7 pro [Đầy Đủ Nhất]

Ghép Bảng Chữ Cái Tiếng Hàn Quốc ❤️️ Cách Ghép Chữ

 • Tác giả: vanhoahoc.vn
 • Ngày đăng: 01/12/2022
 • Đánh giá: 3.78 (455 vote)
 • Tóm tắt: Trường hợp 1: Đối với các từ có nguyên âm dọc (ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅣ), các phụ âm và nguyên âm được viết theo thứ tự hàng ngang. Ví dụ: ㄱ + ㅏ = 가, ㄴ + ㅕ = 녀, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực ra, học tiếng Hàn không khó vì có một số từ trong bảng chữ cái phát âm gần giống với một số từ trong tiếng Việt của chúng ta. Tuy nhiên, cách viết tiếng Hàn hoàn toàn khác với tiếng Việt. Hãy để tôi chia sẻ với các bạn một số mẹo về tiếng Hàn …

Trung Cấp Luật Vị Thanh

 • Tác giả: trungcapluatvithanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 3.44 (283 vote)
 • Tóm tắt: Patchim là những phụ âm đứng cuối âm tiết. Có 2 loại là patchim đơn và patchim kép. Cách ghép và vị trí của phụ âm cuối là: Nguyên âm + phụ âm ( …

Cách ghép âm tiết tiếng Hàn cơ bản

Cách ghép âm tiết tiếng Hàn cơ bản
 • Tác giả: halo.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 3.34 (260 vote)
 • Tóm tắt: Hoặc ㅇ + ㅓ + ㅂ + ㅅ = 없 , ㅂ + ㅏ + ㄹ + ㄱ = 밝 (phụ âm, nguyên âm phía trên, 2 phụ âm đỡ phía dưới). Trường hợp nguyên âm ngang thì cách …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách ghép âm tiết tiếng Hàn gần giống như trong tiếng Việt. Đó là sử dụng các nguyên âm và phụ âm rồi ghép lại theo một số nguyên tắc để trở thành một từ có nghĩa. Dưới đây lác các cách ghép âm tiết trong tiếng Hàn mà bạn cần ghi nhớ để có thể học …

TRUNG TÂM DU HỌC HÀN QUỐC LIP

TRUNG TÂM DU HỌC HÀN QUỐC LIP
 • Tác giả: hanquoc.net.vn
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 3 (546 vote)
 • Tóm tắt: Nguyên âm ghép (đôi) trong bảng chữ cái tiếng Hàn · ㅗ + ㅏ = ㅘ đọc là “oa” · ㅗ + ㅐ = ㅙ đọc là “oe” · ㅜ + ㅓ = ㅝ đọc là “uơ” · ㅜ + ㅣ = ㅟ đọc là “uy” · ㅜ + …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bảng chữ cái tiếng Hàn là nền móng đầu tiên cho các bạn có mong muốn học tiếng Hàn Quốc, đây là nền tảng cơ bản và quan trọng nhất khi bắt đầu học tiếng Hàn. Ở bài viết này chúng ta cũng tìm hiểu về cấu tạo tiếng Hàn như thế nào? Cách viết và cách …

Hướng dẫn cách học bảng chữ cái tiếng Hàn siêu hiệu quả

 • Tác giả: nv.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/22/2022
 • Đánh giá: 2.98 (176 vote)
 • Tóm tắt: Cao đẳng nghề Seogang – liệu bạn có nên đi du học ở đây? Đại học Sehan University – Top 1% hàng đầu tại Jeollanam. DU HỌC NETVIET. Bảng chữ cái tiếng Hàn là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bảng chữ cái tiếng Hàn là nền móng đầu tiên bạn phải học thật chắc nếu có ý định chinh phục ngoại ngữ này. Học tốt bảng chữ cái sẽ giúp bạn tạo được tiền đề vững vàng cho những bài học nâng cao tiếp theo. Hơn nữa, tiếng Hàn lại là chữ tượng âm nên …

Nguyên tắc cách ghép chữ tiếng Hàn và kỹ năng viết chuẩn

 • Tác giả: lophoctienghan.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 2.78 (76 vote)
 • Tóm tắt: Để có được các kỹ năng chuẩn và các quy tắc thực hành chính xác, hãy để SOFL trả lời cho bạn qua bài viết dưới đây. ghep chu tieng han. Làm sao …

Xem thêm:: Bạn đã biết 20+ cách reset remote máy lạnh [Rất Hay]

Cách học Bảng chữ cái tiếng Hàn Siêu Nhanh – Siêu Chuẩn

 • Tác giả: korea.net.vn
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 2.73 (165 vote)
 • Tóm tắt: 5 Cách viết bảng chữ cái tiếng Hàn; 6 Cách ghép chữ tiếng Hàn đơn giản và … Bảng chữ cái tiếng Hàn (Hangul) có cấu trúc gồm những nguyên âm và phụ âm.

Tổng Hợp Các Nguyên Tắc Cách Ghép Chữ Tiếng Hàn Cơ Bản

Tổng Hợp Các Nguyên Tắc Cách Ghép Chữ Tiếng Hàn Cơ Bản
 • Tác giả: itweek.org.vn
 • Ngày đăng: 11/23/2022
 • Đánh giá: 2.61 (130 vote)
 • Tóm tắt: -Tiếng Hàn đươc viết theo nguyên tắc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. -ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅣ là những nguyên âm dọc, cách viết là phải viết ở …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu không biết cách ghép chữ tiếng Hàn thì việc học từ vựng, việc đánh vần hay ghép âm đều sẽ thật khó khăn, bạn cũng chẳng thể viết ra được từ có nghĩa. Bài viết tổng hợp các nguyên tắc ghép chữ tiếng Hàn cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững kiến …

(DOC) Tu hop thanh | Linh Hoa – Academia.edu

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 2.4 (146 vote)
 • Tóm tắt: trong tiếng Việt. Hiện tương từ ghép (합성어 ) xuất hiện ở nhiều ngôn ngữ trong đó có tiêng Hàn và tiếng việt. Ví dụ về cách ghép từ của Tiếng …

Tiếng Hàn Quốc – Bài giảng ngữ pháp 1. Cách ghép từ và câu trong tiếng Hàn

 • Tác giả: sgkphattriennangluc.vn
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Đánh giá: 2.38 (95 vote)
 • Tóm tắt: Xem ngay video Tiếng Hàn Quốc – Bài giảng ngữ pháp 1. Cách ghép từ và câu trong tiếng Hàn.

Cách ghép tiếng hàn – giaoducphanthiet.edu.vn

 • Tác giả: giaoducphanthiet.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 2.39 (77 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi đã đọc viết thành thạo bảng chữ cái Hangeul, chúng ta sẽ làm quen và luyện tập về cách ghép chữ tiếng Hàn, Đây là một trong những …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên cạnh cách ghép chữ Hàn, trong bài viết này Sunny sẽ chia sẻ thêm với các bạn về cách viết chữ Hàn Quốc. Học viết tiếng Hàn tưởng là khó nhưng lại rất đơn giản, bởi vì nó có các quy tắc nên người học chỉ cần nắm vững là có thể viết thành thạo.Xem …

Bảng Chữ Cái Tiếng Hàn Đầy Đủ Nhất Và Cách Đọc Dễ Nhất

Bảng Chữ Cái Tiếng Hàn Đầy Đủ Nhất Và Cách Đọc Dễ Nhất
 • Tác giả: welearnvn.com
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 2.28 (197 vote)
 • Tóm tắt: Ghép với “u_/ô_” : ㅗ + ㅏ = ㅘ : oa; ㅗ + ㅐ = ㅙ : oe; ㅜ + ㅓ = ㅝ : uơ; ㅜ + ㅣ = …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi bắt đầu một ngôn ngữ mới, điều bạn cần làm là học bảng chữ cái của ngôn ngữ đó. Tiếng Hàn cũng không ngoại lệ. Mặc dù nhìn có vẻ khó và khác hoàn toàn so với tiếng Việt nhưng nếu tập trung và nghiên cứu kỹ, bạn sẽ thấy chúng không hề khó chút …

Xem thêm:: Ấn tượng với 20+ cách sử dụng sonno bimbi [Hay Nhất]

Những mẹo học bảng chữ cái Hàn Quốc nhanh và hiệu quả nhất

 Những mẹo học bảng chữ cái Hàn Quốc nhanh và hiệu quả nhất
 • Tác giả: caodangngoaingu.vn
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 2.13 (80 vote)
 • Tóm tắt: … cùng hệ như Trung Quốc và Nhật Bản thì tiếng Hàn lại dễ học hơn, các ký tự dễ viết, chưa kể cách ghép chữ cũng gần giống với tiếng Việt.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hãy rèn luyện cách phát âm chuẩn theo từng chữ trong bảng chữ cái, việc này không chỉ giúp bạn học bảng chữ cái hàn Quốc nhanh mà còn giúp bạn nói tiếng Hàn chuẩn hơn. Khi phát âm chuẩn từ thì sự tự tin sẽ tăng lên đồng nghĩa với việc bạn có thể nói …

Cách ghép âm trong tiếng Hàn

 • Tác giả: daytienghan.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 1.97 (188 vote)
 • Tóm tắt: Hình thành nên từ có nghĩa chúng ta cần học nguyên tắc ghép âm trong tiếng Hàn. Việc ghép âm này phức tạp hay không, hãy cùng dạy tiếng Hàn SOFL …

SƠ LƯỢC VỀ BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG HÀN QUỐC – HANGUL

 • Tác giả: humanbank.vn
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 1.96 (138 vote)
 • Tóm tắt: Humanbank xin giới thiệu với các bạn cách ghép chữ tiếng Hàn ”siêu nhanh và dễ nhớ ” bằng 3 nguyên tắc sau đây: ▻Tiếng Hàn được viết theo …

Học tiếng Hàn cùng Namu phát âm chuẩn như người bản xứ ngay từ đầu

 • Tác giả: duhocnamu.com
 • Ngày đăng: 10/19/2022
 • Đánh giá: 1.86 (165 vote)
 • Tóm tắt: I. Bảng chữ cái tiếng Hàn và cách phát âm · More videos on YouTube · II. Cách ghép chữ tiếng Hàn.

Hướng dẫn học bảng chữ cái tiếng Hàn thật đơn giản

 • Tác giả: jpnet.vn
 • Ngày đăng: 01/14/2022
 • Đánh giá: 1.77 (87 vote)
 • Tóm tắt: Trong tiếng Hàn Quốc có 10 nguyên âm cơ bản: ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ mỗi nguyên âm được xây dựng theo một trật tự nhất định. bang chu cai tieng …

Bảng chữ cái tiếng Hàn – Bước đầu nhập môn tiếng Hàn

Bảng chữ cái tiếng Hàn - Bước đầu nhập môn tiếng Hàn
 • Tác giả: hoctienghan.com
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 1.63 (183 vote)
 • Tóm tắt: Nguyên tắc trong bảng chữ cái, cách viết: tương tự như tiếng Việt các chữ và âm tiết trong bảng chữ cái được tạo thành cách ghép nối các phụ âm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên cách viết các ký tự trong tiếng Hàn khác biệt hoàn toàn so với tiếng Việt( vì tiếng Việt thuộc hệ thống chữ Latinh còn tiếng Hàn thuộc hệ thống chữ viết tượng hình) nhưng bạn đừng lo lắng vì hầu hết các ký tự đều khá dễ viết. Khi học tiếng …